Leksykon

rolling lock

blokada głowni w której elementem blokującym jest  kołek, który wchodząc w wycięcie w głowni wykonuje ruch obrotowy.

Rolling lock