Regulamin knives.pl

Zastosuj się lub giń }:->


I. Użytkownicy


1. Regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników Forum w tym Moderatorów.

2. Akceptowane jest zamieszczanie lub używanie słów i określeń powszechnie uważanych za wulgarne lub obraźliwe. Karane natomiast będzie używanie tych określeń ponad miarę i bez powodu. Decydujący głos w tej kwestii ma administracja serwisu.

3. Zabrania się umieszczania w podpisach tekstów obrażających innych, które mogą być tematem dyskusji i niepotrzebnych spięć, przez co głównie rozumiane są teksty nawołujące do nieuargumentowanej przemocy, faszyzmu, nazizmu, komunizmu, socjalizmu, antysemityzmu, rasizmu i wszelkich zachować mogących być przedmiotem niezwiązanych ze specyfiką vortalu dyskusji.

4. Zabrania się umieszczania nieprzyzwoitych i obraźliwych avatarów, w przypadku wykrycia takowych, zostanie zablokowana możliwość ich wyświetlania.

5. Nie wolno obrażać innych użytkowników, przez co rozumie się używanie dopuszczonych regulaminem słów powszechnie uważanych za obelżywe personalnie wobec jednego z użytkowników forum. Działania takie będą tępione.

6. Użytkownicy zobowiązani są do publikowania postów z zachowaniem podstawowych zasad pisowni języka, w którym publikują. Posty ignorujące zasady gramatyki i/lub interpunkcji świadczą o lenistwie oraz braku szacunku wobec interlokutorów. Tym samym mogą zostać uznaniowo lub na prośbę użytkowników forum usunięte jako śmieci. Żółte papiery na "dys-coś-tam" muszą akceptować w szkołach. My nie musimy.

7. Wszelkie problemy osobiste załatwia się poza knives.pl.

8. Publikowanie informacji o podróbkach jest dozwolone tylko w kontekście ostrzeżenia innych użytkowników, każdy opis podróbki odbiegający charakterem od ostrzeżenia innych użytkowników przed takim produktem zostanie usunięty. Posty próbujące zachwalać takie produkty będą bez ostrzeżenia usuwane w całości, bez prawa odwołania.

9. Osoba, która pierwszy raz naruszy Regulamin otrzymuje ostrzeżenie od Administratora lub Moderatora za pośrednictwem Prywatnej Wiadomości.

10. Osoba naruszająca drugi raz Regulamin otrzymuje czasowy zakaz wejścia na knives.pl. ( minimalnie 7 dniowy )

11. Osoba naruszająca Regulamin po raz trzeci otrzymuje stały zakaz wejścia na knives.pl, a jej konto zostanie wyłączone.

12. Czasowy lub stały zakaz wejścia na forum może otrzymać osoba, której działania zostaną uznane przez Administratora, moderatorów w zakresie własnej obserwacji lub na wniosek użytkowników za szkodliwe dla vortalu knives.pl.

13. Zakaz reklamy na forum knives.pl. Przez reklamę rozumie się: reklamę produktów, usług, linkowanie do stron im poświęconych, jak również linkowanie do innych forum o zbliżonej do knives.pl tematyce oraz innych forum. Działanie takie będzie traktowane jako spam. Przez reklamę nie rozumie się postów i linków majacych na celu ułatwienie dyskusji poprzez nakierowanie użytkownika na źródło informacji.

14. Osobami dożywotnio zbanowanymi na knives.pl są Fiodor i cynik.


II. Ograniczenia.


1. Avatary (emblematy) ograniczone są rozmiarem: wysokość 90 , szerokość 90 pikseli i wielkością 20 kB. Większe będą usuwane bez pytania i możliwości reklamacji.

2. Maksymalna wielkość pojedynczych obrazków lub zdjęć ( wstawianych do postów ) to 256 kB.

3. Do podpisów nie wolno dołączać obrazków, od tego są avatary.

4. Każdy użytkownik może zagłosować raz w danej ankiecie.

5. Jedna osoba może mieć maksymalnie jedno konto (jako jeden użytkownik) na Forum.

6. Transakcje handlowe w obrocie nieprofesjonalnym załatwiane są w działach kategorii Giełda. Są to jedyne działy, gdzie akceptowane są ogłoszenia. Ogłoszenie musi być założone w dziale odpowiadającym jego treści.

6.1 Użytkownicy posiadający mniej niż 30 postów w działach tematycznych nie mają możliwości zakładania tematów, ani pisania w dziale "Giełda".

6.2 Zakazane są ogłoszenia sprowadzania/pośrednictwa w zakupie przedmiotów, ogłoszenie musi dotyczyć przedmiotu posiadanego fizycznie.

6.3 Zakazane jest umieszczanie linków do zewnętrznych stron z ogłoszeniami, w tym także do serwisów aukcyjnych (co nie wyklucza równoczesnej sprzedaży na knives.pl i innych miejscach).

6.4 Zakazane jest zakładanie przez jednego użytkownika osobnych tematów na każdy przedmiot, każdy użytkownik może założyć w jednym dziale tylko jeden wątek.

6.5 Do kontaktu z właścicielem ogłoszenia służą prywatne wiadomości, e-mail i inne wyszczególnione przez niego sposoby komunikacji.


6.6 Pisanie nowych postów przez właściciela, w szczególności mających na celu przeniesienie tematu na pierwszą strone nie może być częstsze niż jeden raz na trzy dni.

6.7 Każdy użytkownik posiada prawo do zamknięcia i usunięcia swojego wątku po sfinalizowaniu transakcji.

6.8 Administracja forum nie ponosi żadnej odpowiedzialności za transakcje zawierane za pośrednictwem forum knives.pl.

6.9 Zakończone transakcje w obrocie nieprofesjonalnym Użytkownicy vortalu knives.pl mogą zakończyć komentarzem, korzystając z forumowego systemu komentarzy. Wystawienie komentarza nie jest obligatoryjne i nie należy do obowiązków stron transakcji, jednakże jest mile widziane. Komentarz wystawiamy TYLKO do DOKONANYCH transakcji. Wszelkie opinie negatywne wystawiane "z zemsty" do transakcji które nie doszły do skutku będą kasowane a osoba je wystawiająca może zostać ukarana aż do bana włącznie.

6.10 Transakcje niezakończone, wszelkiego rodzaju oszustwa, wyłudzenia oraz ich próby powinny być zgłaszane Administracji vortalu celem umieszczenia ich autora na czarnej liście znajdującej się w tym wątku:
http://www.knives.pl/forum/index.php/topic,104360.0.html6.11 Każdy wątek na Bazarku zawierający zidentyfikowaną podróbkę zostanie usunięty, decyzja zatwierdzona przez Zarząd jest niepodważalna i nie podlega dyskusji ani na PW ani forum.

III. Administracja knives.pl


1. Posty niezgodne z tematyką danego Działu będą przenoszone do odpowiednich Działów lub kasowane.

2. Moderatorzy mają prawo do usunięcia postu, który obraża innych użytkowników lub narusza Regulamin Forum.

3. Moderatorzy mogą skasować część danego postu, o ile ten narusza Regulamin.

4. Przypadkowe, powielające się posty zostaną usunięte.

5. Posty pozbawione treści merytorycznej, o charakterze prowokacyjnym, napisane w celu wywołania kłótni lub wzajemnej wrogości wśród forumowiczów będą kasowane.

6. Administrator i Moderatorzy maja zawsze racje a ich decyzje są bezdyskusyjne.

7. Wszelkie zmiany w regulaminie będą uwidocznione na tej stronie.


IV. Regulacje odnośnie działalności komercyjnej na knives.pl

1. Na forum knives.pl mogą istnieć fora komercyjne, należące do dealerów noży w Polsce.

2. Forum takie opatrzone jest nazwą handlową dealera, przez niego prowadzone i moderowane.

3. Forum dealerskie udostępniane jest przez knives.pl na zasadzie dzierżawy powierzchni, bazy danych i silnika vortalu.

4. Fora komercyjne zarządzane są przez ich dzierżawców, którzy odpowiadają za ich treść i zgodność z regulaminem.

5. Na forach komercyjnych dealer może prowadzić działalność promocyjną, reklamową, serwisową, gwarancyjną i szeroko pojętą działalność komercyjną.

6. Forum knives.pl jest jedynie platformą tej działalności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki działań dealerów. Wszelka odpowiedzialność vortalu za działania dealerów w ramach for dealerskich jest wyłączona.

7. Forum dealerskie jest odpłatne.

8. Administracja knives.pl udziela dzierżawy forum dealerom, którzy zechcą wnieść wkład w rozwój społeczności nożowej w Polsce, w szczególności poprzez wypożyczanie sprzętu do recenzji, testów, pomoc w organizacji imprez oraz wspieranie użytkowników vortalu. Jeżeli zachodzą przyczyny dla których dealer nie może lub nie chce wspierać vortalu w wyżej wymieniony sposób opłata realizowana jest w formie pieniężnej. Całość dochodów z forów dealerskich przeznaczana jest na rozwój vortalu i społeczności nożowej w Polsce.

9. Administracja knives.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do decydowania o losach i kierunku rozwoju vortalu. Posiadacze forów dealerskich nie maja wpływu na działalność vortalu.Regulamin ver. 0.03 RC2. 12.07.2013.

Posted in O nas on cze 11, 2006