Leksykon

trailing point

(upswet point) - głownia z krawędzią tnącą zakrzywioną do góry tak, że czubek głowni może wystawać ponad linię grzbietu.

trailing point