Leksykon

tracker

duży, uniwersalny nóż terenowy, o specyficznej klindze, która w założeniu ma oferować kilka funkcji, na przykład skórowanie, korowanie, rąbanie.  Autorem pierwszego projektu, nazwanego "Medicine Blade" był Tom Brown, a jego premiera i pierwsza faza rozwoju miała miejsce w latach 80'tych XX wieku Patrz: Tracker

tracker