Leksykon

toxic

sposób wykończenie noża lub jego części (głowni, rękojeści, pinów, jelca etc) mający na celu nadanie nożowi surowego, archaicznego charakteru poprzez odpowiednie nacięcie czy wkucie rys/wgłębień przypominających ślady łupania krzemienia.  Toxic ma przede wszystkim znaczenie estetyczne ale w przypadku rękojeści może dodatkowo polepszyć chwyt. Prekursorem szerszego zastosowania stylu toxic w rękojeściach jest Jens Anso

toxic