Leksykon

thumb stud

kołek z boku głowni służący do jej otwierania w nożach składanych.