Leksykon

sztych

końcowa część głowni (około 1/3 całości), służąca do zadawania pchnięć.  Sztych, nawet w głowniach jednosiecznych, bywa niekiedy obosieczny - tworzy wówczas pióro, które często jest szersze od reszty głowni.

Sztych