Leksykon

stropping

technika ostrzenia klingi o szlifie convex polegająca na przesuwaniu jej po płasko leżącej osełce od grzbietu do ostrza (odwrotnie niż przy ostrzeniu „klasycznym") i jednoczesnym podnoszeniu grzbietu klingi. To specyficzne prowadzenie krawędzi tnącej jest podyktowane charakterystyczną geometrią szlifu convex, stanowiącą wycinek koła

stropping