Leksykon

stop pin

kołek, na którym zatrzymuje się głownia noża składanego w pozycji otwartej.  W niektórych nożach rolę stop pinu spełnia thumb stud.

stop pin