Leksykon

stone wash

wykończenie powierzchni głowni otrzymane przez jej "kąpiel" w żwirze.

stone wash