Leksykon

stal

przerobiony plastycznie stop żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, w którym węgiel nie występuje w postaci wolnej (grafit) lecz jest rozmieszczony w sieci krystalograficznej żelaza i tworzy z nim węglik żelaza (cementyt Fe3C).  Stal w produkcji noży stosowana jest powszechnie na głownie a także jako materiał na blokady oraz rękojeści/okładziny. Patrz: Materiały na głownie noży