Leksykon

spike (kolec)

głownia o kształcie wydłużonego trójkąta z prostym ostrzem.

spike