Leksykon

spear point

głownia w kształcie grotu włóczni, symetryczna lub zbliżona do symetrycznej.

spear point