Leksykon

sheepfoot

głownia o ostrzu prostym lub lekko wznoszącym się (określana często jako modified sheepfoot) i wydatnie opadającym grzbietem (garbem) bez szpiczastego czubka.

sheepfoot