Leksykon

scrimshaw

technika używana do ozdabiania przedmiotów wykonanych z kości lub poroża a także papierowej mikarty (np. rękojeści noży).  Efekt taki uzyskuje się dzięki usunięciu części materiału przy pomocy igły grawerskiej lub rylców i wypełnieniu powstałych rys i zagłębień pigmentem

scrimshaw