Leksykon

plain

ostrze gładkie (bez ząbków).

plain edge