Leksykon

kucie

obróbka plastyczna (na zimno lub na gorąco) polegająca na kształtowaniu przedmiotów metalowych przez zgniatanie między powierzchniami zbliżających się do siebie narzędzi. Rozróżniamy kucie matrycowe (matrycowanie) czyli kucie podczas którego swobodne odkształcanie się metalu ogranicza wykrój matrycy i kucie swobodne czyli kucie podczas którego metalowy wyrób swobodnie odkształca się w kierunku prostopadłym do nacisku.

kucie