Leksykon

hole

otwór w głowni służący do jej otwierania w nożach składanych. Otwór okrągły opatentowany przez firmę Spyderco nosi nazwę spyderhole.

hole