Leksykon

hartowanie

zabieg cieplny polegający na nagrzaniu elementu stalowego do odpowiednio wysokiej temperatury, wygrzaniu w tej temperaturze a następnie oziębieniu. Efektem hartowania jest uzyskanie pożądanych właściwości wyrobu takich jak twardość i wytrzymałość.