Leksykon

grań

(ość) - wąska krawędź wzdłuż osi głowni, występująca po obu jej stronach. Przekrój głowni przyjmuje wówczas kształt zbliżony do romboidu, rombu lub kwadratu.