Leksykon

głownia

brzeszczot, klinga

Jedna z dwu podstawowych części noża (drugą częścią jest rękojeść). Jest to wydłużona płaska część, prosta lub lekko zakrzywiona, najczęściej metalowa, której jedna lub obie krawędzie są ostre. W pierwszym przypadku jest to głownia jednosieczna, natomiast w drugim jest to głownia dwusieczna.

głownia