Leksykon

flipper

w folderze: wystający z grzbietu głowni „ząb” (płetwa) który po naciśnięciu palcem otwiera nóż.

flipper