Leksykon

fixed

nóż o konstrukcji integralnej (głownia i rękojeść stanowią jedną całość).