Leksykon

first production run

pierwsza seria produkcyjna modelu (zazwyczaj składająca się z określonej liczby numerowanych egzemplarzy). FPR może  różnić się od dalszej produkcji szczegółami konstrukcyjnymi i/lub użytymi materiałami oraz jakością wykonania

first production run