Leksykon

finka

popularne w Polsce określenie noży z głownią stałą o przeznaczeniu turystycznym, harcerskim i myśliwskim. Są to przeważnie noże średniej wielkości, często z obustronnym jelcem. W zasadzie nie mają one związku z tradycyjnymi nożami skandynawskimi choć możliwe, że ich protoplastą był fiński puukko.

finka