Leksykon

fibra

sprasowany papier bawełniany lub celuloza nasycone chlorkiem cynku