Leksykon

false edge

(fałszywe ostrze)/swedge - zwężenie (szlif) grzbietu głowni. Poprawia penetrację, może zastąpić w cięciu właściwe ostrze dla uchronienia go przed uszkodzeniem. Terminy false edge i swedge często są używane wymiennie, choć spotyka się rozróżnienie bazujące na ostrości szlifu (false edge) lub jej braku (swedge)

false edge