Leksykon

drop point

głownia z opadającym grzbietem.

drop point