Leksykon

double action

nóż z możliwością otwierania ręcznego (np. thumb stud) albo automatycznie przy użyciu przycisku.

double action