Leksykon

detent ball

kulka w blokadach typu liner lock i frame lock, blokująca głownię w pozycji złożonej.

detent ball