Leksykon

compression lock

blokada głowni podobna do odwróconego liner lock’a w której liners blokujący wspiera się dodatkowo o stop pin; opatentowana przez Spyderco.

compression lock