Leksykon

clip point

głownia ze ściętym grzbietem.

clip point