Leksykon

chwat

archaiczne określenie agresji cięcia