Leksykon

button (przycisk)

system szybkiego otwierania noża składanego opatentowany przez firmę Camillus.

button