Leksykon

brut de forge

sposób wykończenia głowni polegający na uwypukleniu śladów kucia w formie nierówności powstałych od uderzeń młota oraz pozostałości wypalonego materiału. Głownie w konwencji brut de forge występują w formach od powierzchni całkowicie czarnej do metalicznej ze śladami kucia.

brut de forge