Leksykon

broda

w nożach kuchennych część głowni na styku „choila” i pięty. Rozróżniamy brodę otwartą (żaden element rękojeści nie styka się z piętą) i zamkniętą (jelec lub inny element rękojeści styka się z piętą).

Otwarta:Broda otwarta

ZamkniętaBroda zamknięta