Leksykon

blank

półfabrykat w procesie produkcji noży. Jest to wycięty ze stali kształt klingi (z tangiem w przypadku noży z głownią stałą), niehartowany i nie posiadający szlifów. W potocznym rozumieniu również gotowa do oprawienia lub wymagająca wykończenia i oprawienia głownia z tangiem.

blank