Leksykon

back lock

blokada głowni w której elementem blokującym jest  ząb w elemencie grzbietowym blokady wchodzący w wycięcie w grzbiecie głowni.

back lock