Leksykon

back bevel

dodatkowy szlif głowni między ostrzem a szlifem głównym głowni, wyprowadzony na kąt mniejszy niż kąt zaostrzenia samego ostrza. Efektem jest cieńsze przejście ostrza w szlif główny, co powoduje zmniejszenie oporów przy cięciu.

back bevel