Leksykon

axis lock

blokada głowni, w której elementem blokującym jest oś wchodząca w wycięcie w głowni.

axis lock