Leksykon

Speed-Safe

wspomaganie otwierania noża składanego opatentowane przez firmę Kershaw: sprężynowy mechanizm, który sprawia, iż nóż otwiera się niemal jak automat (patrz: torsion bar).

speed safe