Leksykon

HRC

skala twardości Rockwella do oznaczania twardości metali. Dla stali węglowej i stopowej w stanie zahartowanym i ulepszonym cieplnie oraz innych stopów wynosi od 20 do 67 HRC

HRC